Effipro Spray 250ml - petshopjihlavska.cz

Effipro Spray 250ml

Effipro Spray 250ml - zvětšit obrázek

Zvětšit obrázek
  • Výrobce: Virbac
  • Kat. číslo: 36503
  • Záruční doba: 24 měsíců
  • Skladem skladem
  • Dodací lhůta: ihned k odeslání
  • Cena bez DPH: 279.00
  • 338.00 s DPH

    ks

Effipro Spray 250ml

výrobce


Virbac S.A., 1ere avenue - 2065 m - L.I.D., 06516 Carros, FRANCIE, + 33 (0)4 92 08 73 04, + 33 (0)4 92 08 73 48.

držitel registračního rozhodnutí


Virbac S.A., 1ere avenue - 2065 m - L.I.D., 06516 Carros, FRANCIE, 2+ 33 (0)4 92 08 73 04, + 33 (0)4 92 08 73 48.

složení - (zpravidla) účinné látky


Fipronilum 2,5 mg/ml,

popis přípravku


Kožní sprej, roztok.

indikace nebo použití (parafarm.)


Cílový druh zvířat: Psi a kočky.

Léčba infestací blechami (Ctenocephalides spp.) u psů a koček.

Léčba infestací klíšťaty (Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus) u psů a koček.

Léčba infestací všenkami u psů (Trichodectes canis) a koček (Felicola subrostratus).

Přípravek může být použit jako součást léčebné strategie alergie na bleší kousnutí (FAD).

Insekticidní účinnost proti novým infestacím dospělci blech přetrvává až 6 týdnů u koček a až 3 měsíce u psů, v závislosti na promořenosti prostředí.

Přípravek má perzistentní akaricidní účinek proti klíšťatům po dobu až 4 týdnů, v závislosti na promořenosti prostředí.

kontraindikace


Nepoužívejte u nemocných zvířat (tj. celkové onemocnění, horečka) nebo zvířatům v rekonvalescenci.

Nepoužívejte u králíků z důvodu nebezpečí nežádoucích reakcí až úhynu.

Nepoužívejte v případě přecitlivělosti k léčivé látce nebo kterékoliv pomocné látce.

nežádoucí účinky


Pokud dojde k olíznutí, může se objevit krátkodobá hypersalivace způsobená povahou vehikula.

Mezi velmi vzácně očekávanými nežádoucími účinky byly po použití přípravku udávány přechodné kožní reakce v místě aplikace (vyblednutí a vypadávání srsti, svědění, zarudnutí kůže) a celkové svědění nebo vypadávání srsti. Výjimečně byly pozorovány hypersalivace, reversibilní neurologické symptomy (hyperesthesie, deprese, nervozita), zvracení nebo dýchací příznaky.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

těhotenství a laktace


Laboratorní studie neprokázaly teratogenní nebo embryotoxický účinek fipronilu u potkana a králíka. Fipronil je velmi dobře snášen u štěňat po ošetření laktující feny. Údaje ke specifickým studiím v průběhu březosti u fen a samic koček nejsou k dispozici. Bezpečnost veterinárního léčivého přípravku nebyla stanovena, proto jeho použití by mělo být provedeno pouze po zvážení poměru přínosů a rizik veterinárním lékařem.

dávkování


Cesta podání a dávkování:

Spray s mechanickou pumpičkou pouze k zevnímu podání.

Pumpička dávkuje 0,5 ml (láhev 100 ml) nebo 1,5 ml (láhev 250 ml) nebo 3 ml (láhev 500 ml) na jedno zmáčknutí.

Dávkování:

Aby se zvlhčila srst až na kůži, aplikujte 3-6 ml na kg ž.hm. (7,5-15 mg účinné látky na kg ž.hm.) v závislosti na délce srsti.

Dávky může být dosaženo 6-12 stisky pumpičky na kg ž.hm. u 100 ml balení, nebo 2-4 stisky pumpičky u 250 ml balení nebo 1-2 stisky pumpičky u 500 ml balení.

V závislosti na délce srsti

Balení 100 ml umožňuje 4-8 ošetření 4 kg kočky nebo až 3 ošetření 10 kg psa, balení 250 ml umožňuje 2-4 ošetření 20 kg psa, balení 500 ml umožňuje 2-4 ošetření 40 kg psa.

způsob použití


Způsob podání:

U balení 250 ml a 500 ml nastavte trysku na "spray".

Stříkejte na tělo zvířete ze vzdálenosti cca 10-20 cm. Stříkejte proti směru růstu srsti a zajistěte, aby byla veškerá srst zvlhčená. Načechrejte srst zejména u dlouhosrstých zvířat, aby mohl přípravek proniknout až na kůži. K ošetření hlavy a k ošetření mladých a neklidných zvířat nastříkejte přípravek na rukavici a jemně vetřete do srsti. echejte přirozeně zaschnout. Nevysušujte vytíráním ručníkem.

Nastavte trysku. Stříkejte proti směru růstu srsti, psa přidržujte. Široký střik na zadní část těla a boky, zvíře stojí. Široký střik na hruď a břicho, zvíře sedí anebo leží. Úzký střik na tlapy a záhyby kůže, zvíře stojí. Pro oblast tlamy nastříkejte přípravek na rukavici.

Vlastnosti:

Přípravek obsahuje složku, která na srsti vytváří film a srst se může lesknout.

Program ošetření by měl být založen na místní epidemiologické situaci z důvodu nejvhodnějšího tlumení infestací blechami a/nebo klíšťaty.

Vzhledem k absenci studií týkajících se bezpečnosti přípravku je minimální interval mezi aplikacemi 4 týdny.

Štěňata a koťata od 2 dnů věku mohou být bezpečně ošetřena.

předávkování


Riziko vzniku nežádoucích účinků se může zvýšit v případech předávkování.

V případě předávkování zahajte adekvátní symptomatickou léčbu.

upozornění (příbalový leták)


Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Je důležité zabezpečit, aby byl přípravek aplikován na místo, kde si jej zvíře nemůže olízat a také, aby si jej zvířata po ošetření neolizovala navzájem.

Jednotlivá klíšťata se mohou přichytit. Z tohoto důvodu není možné vyloučit přenos transmisivních infekčních onemocnění, pokud jsou podmínky nepříznivé.

Přípravek není vhodný k přímému ošetření prostředí.

Udržujte ošetřená zvířata po dobu alespoň 30 minut po nastříkání a dokud není srst zcela suchá mimo dosah ohně, zdrojů tepla a povrchů, které by mohly být ovlivněny sprejem na bázi alkoholu.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Tento přípravek může způsobit podráždění sliznice a očí. Vyhněte se proto kontaktu přípravku s ústy a očima.

Zvířata nebo osoby se známou přecitlivělostí k insekticidům nebo alkoholu, by se měly vyhnout kontaktu s tímto přípravkem.

Zamezte kontaktu přípravku s prsty. V případě potřísnění si umyjte ruce vodou s mýdlem.

V případě náhodného zasažení oka jej důkladně vypláchněte vodou.

Nemanipulujte s ošetřenými zvířaty a zamezte dětem hrát si s nimi, dokud aplikovaný přípravek nezaschne. Doporučuje se proto neošetřovat zvířata během dne, ale brzy zvečera, a nedovolit čerstvě ošetřeným zvířatům spát s jejich majiteli, zvláště s dětmi.

Přípravek aplikujte zvířatům na vzduchu nebo v dobře větrané místnosti.

Sprej nevdechujte. Při aplikaci nekuřte, nepijte ani nejezte.

Při ošetřování zvířat noste rukavice z PVC nebo nitrilu. Při aplikaci se doporučuje obléci si nepromokavou zástěru k ochraně oblečení. Pokud došlo k postříkání oblečení, mělo by být před opětovným nošením vypráno.

Rukavice po použití vyhoďte a umyjte si ruce vodou s mýdlem.

Postřik z kůže omyjte ihned vodou a mýdlem. Pokud se objeví podráždění, vyhledejte lékaře. Lidé se známou přecitlivělostí nebo astmatem mohou být k tomuto přípravku částečně citliví. Přípravek nepoužívejte, pokud jste již jednou reakci na něj zaregistrovali.

Ošetření většího počtu zvířat: Dobré větrání je důležité především tam, kde se ošetřuje větší množství zvířat. Větší množství zvířat ošetřujte venku nebo zabraňte hromadění výparů alkoholu přemístěním ošetřených zvířat z prostor, kde dochází k aplikaci. Také zajistěte, aby byla místnost, kde dochází k ošetření mezi jednotlivými aplikacemi dobře větrána. Zajistěte také dobré větrání místnosti, kde zvířata schnou a vyhněte se umístění několika čerstvě ošetřených zvířat do jednoho prostoru.

Ostatní opatření

Fipronil může nepříznivě působit na vodní živočichy. Psům by nemělo být umožněno plavání ve vodních tocích po dobu 2 dnů po aplikaci.

uchovávání (příbalový leták)


Vysoce hořlavé.

Uchovávejte při teplotě do 25 st. C.

Chraňte před přímým slunečním zářením.

varování (příbalový leták)


Uchovávat mimo dosah dětí.

Pouze pro zvířata.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedeného na lahvi.

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

Fipronil může nepříznivě působit na vodní organizmy. Nekontaminujte rybníky, vodní toky nebo stoky přípravkem nebo prázdnými obaly.

balení (příbalový leták)


100 ml, 250ml, 500 ml.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

ochranná lhůta veter.


Není určeno pro potravinová zvířata.

použití, exspirace


Doba pužitelnosti po 1. otevření: 1 rok.

Po prvním otevření spotřebujte do:


datum zpracování

27.5.2009

autor článku

ÚSKVBL, Brno.


Kategorie | Výrobce

Píšeme pro Vás

Možnosti plateb

Převodem

Dobírkou

Zásilkovna

DPD

Novinky

26.06 2019

Veterinární diety

  více info

Reklama

Ověřená firma

MVDr. Petra Olmová - ekatalog.czVeterinární ordinace, veterina, zvěrolékaři - ekatalog.cz