Amflee Spot-on Cat sol 1x0,5ml

Můžeme doručit do:
27.2.2020
Skladem (> 3 ks)
Kód: OLD-57546
Značka: KRKA
80 Kč / ks 66 Kč bez DPH
Kategorie: Spot-on
Hmotnost: 0.01 kg

AntiparazitikaIndikačníIndikační skupina Veterinaria - pharmaceutica, zevní ektoparazitikum. Charakteristika Fipronil je insekticid/akaricid náležící do skupiny fenylpyrazolů. Působí,na členovce interakcí s ligandami chloridových kanálů, konkrétně s těmi, které jsou regulovány neurotransmiterem kyselinou gamma-aminomáselnou,(GABA), blokujíce tak pre- a postsynaptický přenos chloridových iontů přes,buněčné membrány. Důsledkem toho je nekontrolovaná činnost centrálního, nervového systému a smrt hmyzu a roztočů. Přípravek obsahuje účinnou látku fipronil, která má jedinečný mechanismus,účinku na blechy a klíšťata. Přípravek se hromadí v tukové složce kůže,a chlupových folikulech a je kontinuálně vylučován z chlupových folikulů,na kůži a srst, takto poskytujíce dlouho přetrvávající aktivitu. Indikace / použití Cílový druh zvířat: psi. Léčba a prevence napadení blechami (Ctenocephalides spp.), klíšťaty,(Rhipicephalus spp., Dermatocentor spp., Ixodes spp.) a všenkami,Trichodectes canis u psů. Přípravek má perzistentní insekticidní účinek po dobu až 2 měsíců proti,blechám a akaricidní účinek po dobu až 4 týdnů proti klíšťatům. Přípravek může být použit jako součást léčebné strategie při alergii na,bleší kousnutí, pokud již byla diagnostikována veterinárním lékařem. Kontraindikace Vzhledem k absenci dostupných údajů přípravek nepoužívejte u štěňat,mladších 8 týdnů a/nebo vážících méně než 2 kg. Přípravek nepoužívejte u nemocných zvířat (systémové onemocnění, horečka),nebo zvířat v rekonvalescenci. Nepoužívat u králíků z důvodu nebezpečí nežádoucích reakcí či dokonce,úhynu. Nepoužívat u koček, protože by to mohlo vést k předávkování. Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivou látku nebo na některou,z pomocných látek. Nežádoucí účinky Pokud dojde k olíznutí, může se objevit krátkodobá hypersalivace způsobená,hlavně charakterem nosiče. Mezi velmi vzácnými nežádoucími účinky byly po,použití zaznamenány přechodné kožní reakce v místě aplikace (vyblednutí,kůže, lokální vypadávání srsti, svědění, zarudnutí kůže) a celkové svědění,nebo vypadávání srsti. Výjimečně byly po použití zaznamenány,hypersalivace, reversibilní neurologické příznaky (hyperesthesie, deprese,,nervové příznaky), zvracení nebo dýchací příznaky. Vyhněte se předávkování. Těhotenství a laktace Bezpečnost přípravku byla prokázána u chovných a březích fen a na fenách,v laktaci, které byly léčeny několikanásobnými po sobě jdoucími dávkami ve,výši až trojnásobku maximální doporučené dávky. Přípravek může být aplikován chovným, březím fenám a fenám v laktaci. Upozornění Klíště přítomné na zvířeti by mělo být odstraněno před podáním přípravku,,aby se snížilo riziko přenosných onemocnění. Během dvou dnů po aplikaci přípravku by se mělo vyhnout koupání/ponoření,do vody a koupání častější než jedenkrát týdně, protože nebyla provedena,žádná studie ke zjištění, jak toto ovlivňuje účinnost přípravku.,Zvláčňující šampony mohou být před aplikací použity, ale snižují délku,ochrany proti blechám na přibližně 5 týdnů, pokud jsou použity týdně po,aplikaci přípravku. Koupání jedenkrát týdně za použití medikovaného,šamponu s 2% obsahem chlorhexidinu neovlivnilo během 6týdenní studie,účinnost přípravku proti blechám. Může dojít k uchycení jednotlivých klíšťat. Z tohoto důvodu nelze zcela,vyloučit přenos infekčních chorob klíšťaty, pokud jsou podmínky,nepříznivé. Zpravidla jsou klíšťata usmrcena a odpadnou z hostitele během,24 až 48 hod. po napadení, aniž by se nasála krve. Po aplikaci nelze,během období účinnosti přípravku vyloučit uchycení jednotlivých klíšťat. Blechy z domácích zvířat často zamořují zvířecí přepravky, místa, kde,zvíře spí a obvykle odpočívá, jako jsou koberce a domácí vybavení, které,je třeba v případě masivního napadení a na začátku ochranných opatření,pravidelně ošetřovat vhodnými insekticidy a čistit pomocí vysavače. Vyhněte se kontaktu přípravku s očima zvířete. Je důležité zajistit, aby byl přípravek aplikován na místo, ze kterého si,jej zvíře nemůže slíznout, a po aplikaci zabránit vzájemnému olizování,zvířat. Po aplikaci přípravku by psům nemělo být dovoleno koupání ve vodních,zdrojích po dobu 2 dnů. Amflee roztok nesmí kontaminovat vodní toky, protože je nebezpečný,pro ryby a další vodní organismy. Dávkování Jedna jednodávková pipeta o obsahu 0,67 ml roztoku pro nakapání na kůži -,spot-on pro psa od 2 kg až do 10 kg ž.hm. Jedna jednodávková pipeta o obsahu 1,34 ml roztoku pro nakapání na kůži -,spot-on pro psa od 10 kg až do 20 kg ž.hm. Jedna jednodávková pipeta o obsahu 2,68 ml roztoku pro nakapání na kůži -,spot-on pro psa od 20 kg až do 40 kg ž.hm. Jedna jednodávková pipeta o obsahu 4,02 ml roztoku pro nakapání na kůži -,spot-on pro psa více než 40 kg ž.hm. Jedna jednodávková pipeta o obsahu 4,02 ml roztoku pro nakapání na kůži -,spot-on a odpovídající menší jednodávková pipeta pro psa o hmotnosti větší,než 60 kg. Takto zajistíte minimální doporučenou dávku fipronilu 6,7 mg/kg. Způsob použití Zevní podání na kůži (k nakapání na kůži - spot-on). Vyjměte jednodávkovou pipetu z třívrstevného sáčku. Držte pipetu svisle,a krouživým pohybem sejměte čepičku. Čepičku otočte a nasaďte ji opačným,koncem na pipetu. Tlačte a točte čepičkou, abyste promáčkli její plombu,,poté čepičku z pipety sejměte. Rozhrňte srst zvířete v oblasti kohoutku,před lopatkami tak, že je viditelná kůže. Přiložte hrot jednodávkové,pipety na kůži a několikrát pipetu stiskněte tak, aby se obsah vyprázdnil,přímo na kůži v jednom místě. Vzhledem k absenci studií týkajících se bezpečnosti přípravku je minimální,léčebný interval 4 týdny. Měsíční léčba se doporučuje v případě vysokého rizika opakovaného napadení,blechami, pokud je pes alergický na bleší kousnutí, v případě nutnosti,kontroly napadení klíšťaty nebo při častém koupání psa za použití,hypoalergenních nebo zvláčňujících šamponů. V oblastech, kde nehrozí,vážné napadení blechami a klíšťaty, může být přípravek aplikován každé dva,až tři měsíce. Ochranná lhůta veterinární Není určeno pro potravinová zvířata. Způsob skladování Žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání.,Uchovávat v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.   Registrační číslo ČR 96/051/13-C,96 ATC skupina Q09CC Registrační název + forma AMFLEE 67 mg sol. ad us vet.,AMFLEE 134 mg sol. ad us vet.,AMFLEE 268 mg sol. ad us vet.,AMFLEE 402 mg sol. ad us vet. Výrobce Krka d.d., Novo mesto, Slovinsko. Držitel reg. rozhodnutí Krka d.d., Novo mesto, Slovinsko. Složení - účinné látky Fipronilum 100 mg v 1 ml roztoku. Fipronilum 67 mg v 1 pipetě 0,67 ml. Fipronilum 134 mg v 1 pipetě 1,34 ml. Fipronilum 268 mg v 1 pipetě 2,68 ml. Fipronilum 402 mg v 1 pipetě 4,02 ml. Složení - pomocné látky Butylhydroxyanisolum, Butylhydroxytoluenum, Ethanolum 96% (V/V),,Polysorbatum 80, Povidonum 25, Diethylenglycoli monoehtylether. Popis přípravku Čirý nažloutlý roztok. Druh obalu Jednodávková pipeta (PP), uzávěr s hrotem (PE nebo POM), třívrstevný,sáček (PETP/Al/LDPE). Balení 1, 3, 6, 10 a 20 pipet. skupina Veterinaria - pharmaceutica, zevní ektoparazitikum. Charakteristika Fipronil je insekticid/akaricid náležící do skupiny fenylpyrazolů. Působí,na členovce interakcí s ligandami chloridových kanálů, konkrétně s těmi, které jsou regulovány neurotransmiterem kyselinou gamma-aminomáselnou,(GABA), blokujíce tak pre- a postsynaptický přenos chloridových iontů přes,buněčné membrány. Důsledkem toho je nekontrolovaná činnost centrálního, nervového systému a smrt hmyzu a roztočů. Přípravek obsahuje účinnou látku fipronil, která má jedinečný mechanismus,účinku na blechy a klíšťata. Přípravek se hromadí v tukové složce kůže,a chlupových folikulech a je kontinuálně vylučován z chlupových folikulů,na kůži a srst, takto poskytujíce dlouho přetrvávající aktivitu. Indikace / použití Cílový druh zvířat: psi. Léčba a prevence napadení blechami (Ctenocephalides spp.), klíšťaty,(Rhipicephalus spp., Dermatocentor spp., Ixodes spp.) a všenkami,Trichodectes canis u psů. Přípravek má perzistentní insekticidní účinek po dobu až 2 měsíců proti,blechám a akaricidní účinek po dobu až 4 týdnů proti klíšťatům. Přípravek může být použit jako součást léčebné strategie při alergii na,bleší kousnutí, pokud již byla diagnostikována veterinárním lékařem. Kontraindikace Vzhledem k absenci dostupných údajů přípravek nepoužívejte u štěňat,mladších 8 týdnů a/nebo vážících méně než 2 kg. Přípravek nepoužívejte u nemocných zvířat (systémové onemocnění, horečka),nebo zvířat v rekonvalescenci. Nepoužívat u králíků z důvodu nebezpečí nežádoucích reakcí či dokonce,úhynu. Nepoužívat u koček, protože by to mohlo vést k předávkování. Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivou látku nebo na některou,z pomocných látek. Nežádoucí účinky Pokud dojde k olíznutí, může se objevit krátkodobá hypersalivace způsobená,hlavně charakterem nosiče. Mezi velmi vzácnými nežádoucími účinky byly po,použití zaznamenány přechodné kožní reakce v místě aplikace (vyblednutí,kůže, lokální vypadávání srsti, svědění, zarudnutí kůže) a celkové svědění,nebo vypadávání srsti. Výjimečně byly po použití zaznamenány,hypersalivace, reversibilní neurologické příznaky (hyperesthesie, deprese,,nervové příznaky), zvracení nebo dýchací příznaky. Vyhněte se předávkování. Těhotenství a laktace Bezpečnost přípravku byla prokázána u chovných a březích fen a na fenách,v laktaci, které byly léčeny několikanásobnými po sobě jdoucími dávkami ve,výši až trojnásobku maximální doporučené dávky. Přípravek může být aplikován chovným, březím fenám a fenám v laktaci. Upozornění Klíště přítomné na zvířeti by mělo být odstraněno před podáním přípravku,,aby se snížilo riziko přenosných onemocnění. Během dvou dnů po aplikaci přípravku by se mělo vyhnout koupání/ponoření,do vody a koupání častější než jedenkrát týdně, protože nebyla provedena,žádná studie ke zjištění, jak toto ovlivňuje účinnost přípravku.,Zvláčňující šampony mohou být před aplikací použity, ale snižují délku,ochrany proti blechám na přibližně 5 týdnů, pokud jsou použity týdně po,aplikaci přípravku. Koupání jedenkrát týdně za použití medikovaného,šamponu s 2% obsahem chlorhexidinu neovlivnilo během 6týdenní studie,účinnost přípravku proti blechám. Může dojít k uchycení jednotlivých klíšťat. Z tohoto důvodu nelze zcela,vyloučit přenos infekčních chorob klíšťaty, pokud jsou podmínky,nepříznivé. Zpravidla jsou klíšťata usmrcena a odpadnou z hostitele během,24 až 48 hod. po napadení, aniž by se nasála krve. Po aplikaci nelze,během období účinnosti přípravku vyloučit uchycení jednotlivých klíšťat. Blechy z domácích zvířat často zamořují zvířecí přepravky, místa, kde,zvíře spí a obvykle odpočívá, jako jsou koberce a domácí vybavení, které,je třeba v případě masivního napadení a na začátku ochranných opatření,pravidelně ošetřovat vhodnými insekticidy a čistit pomocí vysavače. Vyhněte se kontaktu přípravku s očima zvířete. Je důležité zajistit, aby byl přípravek aplikován na místo, ze kterého si,jej zvíře nemůže slíznout, a po aplikaci zabránit vzájemnému olizování,zvířat. Po aplikaci přípravku by psům nemělo být dovoleno koupání ve vodních,zdrojích po dobu 2 dnů. Amflee roztok nesmí kontaminovat vodní toky, protože je nebezpečný,pro ryby a další vodní organismy. Dávkování Jedna jednodávková pipeta o obsahu 0,67 ml roztoku pro nakapání na kůži -,spot-on pro psa od 2 kg až do 10 kg ž.hm. Jedna jednodávková pipeta o obsahu 1,34 ml roztoku pro nakapání na kůži -,spot-on pro psa od 10 kg až do 20 kg ž.hm. Jedna jednodávková pipeta o obsahu 2,68 ml roztoku pro nakapání na kůži -,spot-on pro psa od 20 kg až do 40 kg ž.hm. Jedna jednodávková pipeta o obsahu 4,02 ml roztoku pro nakapání na kůži -,spot-on pro psa více než 40 kg ž.hm. Jedna jednodávková pipeta o obsahu 4,02 ml roztoku pro nakapání na kůži -,spot-on a odpovídající menší jednodávková pipeta pro psa o hmotnosti větší,než 60 kg. Takto zajistíte minimální doporučenou dávku fipronilu 6,7 mg/kg. Způsob použití Zevní podání na kůži (k nakapání na kůži - spot-on). Vyjměte jednodávkovou pipetu z třívrstevného sáčku. Držte pipetu svisle,a krouživým pohybem sejměte čepičku. Čepičku otočte a nasaďte ji opačným,koncem na pipetu. Tlačte a točte čepičkou, abyste promáčkli její plombu,,poté čepičku z pipety sejměte. Rozhrňte srst zvířete v oblasti kohoutku,před lopatkami tak, že je viditelná kůže. Přiložte hrot jednodávkové,pipety na kůži a několikrát pipetu stiskněte tak, aby se obsah vyprázdnil,přímo na kůži v jednom místě. Vzhledem k absenci studií týkajících se bezpečnosti přípravku je minimální,léčebný interval 4 týdny. Měsíční léčba se doporučuje v případě vysokého rizika opakovaného napadení,blechami, pokud je pes alergický na bleší kousnutí, v případě nutnosti,kontroly napadení klíšťaty nebo při častém koupání psa za použití,hypoalergenních nebo zvláčňujících šamponů. V oblastech, kde nehrozí,vážné napadení blechami a klíšťaty, může být přípravek aplikován každé dva,až tři měsíce. Ochranná lhůta veterinární Není určeno pro potravinová zvířata. Způsob skladování Žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání.,Uchovávat v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.   Registrační číslo ČR 96/051/13-C,96 ATC skupina Q09CC Registrační název + forma AMFLEE 67 mg sol. ad us vet.,AMFLEE 134 mg sol. ad us vet.,AMFLEE 268 mg sol. ad us vet.,AMFLEE 402 mg sol. ad us vet. Výrobce Krka d.d., Novo mesto, Slovinsko. Držitel reg. rozhodnutí Krka d.d., Novo mesto, Slovinsko. Složení - účinné látky Fipronilum 100 mg v 1 ml roztoku. Fipronilum 67 mg v 1 pipetě 0,67 ml. Fipronilum 134 mg v 1 pipetě 1,34 ml. Fipronilum 268 mg v 1 pipetě 2,68 ml. Fipronilum 402 mg v 1 pipetě 4,02 ml. Složení - pomocné látky Butylhydroxyanisolum, Butylhydroxytoluenum, Ethanolum 96% (V/V),,Polysorbatum 80, Povidonum 25, Diethylenglycoli monoehtylether. Popis přípravku Čirý nažloutlý roztok. Druh obalu Jednodávková pipeta (PP), uzávěr s hrotem (PE nebo POM), třívrstevný,sáček (PETP/Al/LDPE). Balení 1, 3, 6, 10 a 20 pipet. -

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: